Odpovědět na inzerát:
Práce v expedici, 2 - 3 směny (třídění výrobků, balení). Písek mimo průmys. zónu

Povolené formáty jsou PDF, DOCX, DOC, PDF
Povolené formáty jsou PDF, DOCX, DOC, PDF