Doporučená struktura životopisu

 

 

Struktura životopisu

 

1. Osobní a kontaktní údaje

Do této základní části životopisu uveďte jméno, příjmení a titul, adresu, telefon a e-mail. Pokud chcete, vložte do textu i fotografii. Údaje o rodinném stavu nebo věku se neuvádějí.

 

2. Profesní zkušenosti

Vaše profesní historie zajímá zaměstnavatele nejvíce. Údaje řaďte od nejnovějších pracovních pozic, lidé s delší praxí by se měli zaměřit na výčet relevantních zkušeností v posledních pěti až deseti letech. A pozor, nestačí uvést pouze časová období a názvy pozic. Nejdůležitější je výstižně v několika bodech popsat, co jste na dané pracovní pozici měli na starosti a jakých výsledků jste dosáhli.

Absolventi a lidé s krátkou praxí jako důkaz praktických zkušeností mohou využít školní projekty, stáže, brigády. Je možné uvést i zkušenosti z volnočasových aktivit – organizace hudebního festivalu, vedení dětského kroužku apod. Vzpomeňte si na každou zajímavou maličkost.

 

3. Vzdělání (a kurzy)

Uveďte své nejvyšší dosažené vzdělání, časové období, název školy, obor a způsob jeho ukončení. Do této kolonky přidejte i další důležité kurzy, semináře nebo rekvalifikace, které jste absolvovali.

NÁŠ TIP: Ke studiu můžete připsat i název závěrečné/diplomové práce, pokud se její téma týká žádaného zaměstnání nebo by mohlo být pro zaměstnavatele zajímavé.

 

4. Znalosti a dovednosti

Do této části uveďte například:

  • práci na PC – konkrétní programy, aplikace, úroveň znalostí
  • jazyky – úroveň dle evropského referenčního rámce
  • ŘP – skupina, rok získání oprávnění
  • další různá oprávnění a certifikáty.
  • jiné specifické znalosti a dovednosti.

 

5. Zájmy

Pokud vaše zájmy a koníčky souvisí s žádanou pracovní pozicí, mohou vám pomoci odlišit se. Tuto část životopisu je ale možné i vynechat.

 

Více verzí životopisu

Pokud se ucházíte o různé typy pracovních pozic, připravte si více verzí životopisu. Ideální je přizpůsobit obsah každé žádané profesi - vybrat podstatnější informace, změnit pořadí údajů podle důležitosti nebo přidat či naopak odebrat relevantní části.

Životopis je materiál, na jehož základě si o vás zaměstnavatel vytváří základní obraz a rozhoduje se, zda vás zařadí do výběrového řízení. Věnujte proto jeho zpracování odpovídající úsilí a čas, pohrajte si s jednotlivými formulacemi. Mějte přitom na paměti, že názory jednotlivých personalistů, co má obsahovat "správný" životopis se mohou lišit.

 

NÁŠ TIP: Životopis posílejte z "pracovní" e-mailové adresy ve tvaru např. jmeno.prijmeni@... . Názvy jako pusinka18@... , drsnak007@... apod. zaměstnavatele sice pobaví, ale o vaší profesionalitě nepřesvědčí.

 

 

Nejlepsibrigady.cz | Pracovní portál od 123jobs Media s.r.o.

----------------------------------------

Jobbörse , Stellenangebote - nabídky trhu práce v Rakousku najdete na portálu MyJobsi.at.

Certifikace firem - získejte certifikát TOP zaměstnavatel on-line na Certifikuj.cz.